Familje- och barnverksamhet

Familje- och barnverksamhet

Inom finska kyrkan och den finska församlingen har man olika verksamheter som riktar sig till familjer och barn. Det finns till exempelvis babyrytmik och öppna förskolan. Det är en väg till gemenskap i församlingen. Verksamheten sker på både svenska och finska samt att det finska kulturarvet har en del i det hela. Det finns även musiklekskolor samt att de anordnar olika familjeevenemang.

Ungdomsverksamhet

Även ungdomar har en egen plats inom finska kyrkan och den finska församlingen. Man har träffar och det på torsdagar och lördagar. De träffas då på det som kallas ungdomsvinden. Sedan så har finska kyrkan och den finska församlingen även mässor för unga.

Vuxenverksamhet

All verksamhet riktad mot vuxna, blir just vuxenverksamhet. Målgruppen är alla vuxna, inom flera generationer och omfattar runt 80 år av människans liv. Inom vuxenverksamhets ramar så är det så att församlingen ordnar en mängd olika slags verksamhet. Det finns för dem som är lediga om dagarna, men även för de som fortfarande jobbar. Verksamheten sker i församlingshemmet på Slottsbacken och i Skärholmens kyrka och i Spånga.

Internationellt arbete

Svenska kyrkans internationella arbete är också en del av det internationella arbete som Finska församlingen i Stockholm arrangerar. Det sker genom olika evenemang och konserter under juletid till exempel. Man samlar även kollekt för att kunna hjälpa människor i nöd, världen runt!

Svenska kyrkan genomför sitt hjälparbete via olika lokala kyrkor samt internationella kyrkliga nätverk. Du kan hjälpa till på flera olika sätt. Det kan vara genom att ge bidrag eller genom att ansluta och vara med i själva verksamheten.

Konfirmation

Vill du konfirmera dig i Finska församlingen så går det utmärkt. Konfirmationen är tvåspråkig och i år, 2018, så kan du som är född 2003 eller tidigare vara med. Det kommer vara ett antal träffar under vårterminen, samt att det kommer bli ett läger i Finland under sommaren.

Loading