Dop, vigsel och begravning

Dop, vigsel och begravning med finska kyrkan

Finska kyrkan och finska församlingen förrättar dop, vigslar och begravningar. Inom kyrkan ryms nämligen alla delar i livet. Den som är medlem i Svenska kyrkan får vara med under alla kyrkliga handlingar utan att det kostar något. Inom de olika kyrkliga handlingarna så ingår kyrka eller förrättningslokal, en präst, musiker, vaktmästare samt att man kan få möjlighet att hyra en församlingslokal. Om du vill göra något av dop, vigsel eller begravning ringer du församlingsexpeditionen för att boka tid. Sedan kommer prästen att kontakta er och ni kan ha ett samtal om hur det ska gå till. Ni kan tillsammans välja psalmer och utforma gudstjänsten så att den blir mer personlig. Det gäller oavsett vilken av de tre olika förrättningar ni ska utföra.

Vad ingår i respektive förrättning?

Är det ett dop, som ni ska göra så ingår lån av dopklänning, en barnens bibel, på svenska eller finska. Ett dopljus ingår det med.

När det kommer till bröllop så ingår inget utöver kyrka eller förrättningslokal, en präst, musiker, vaktmästare samt möjlighet att hyra lokal. Ni kan prata med prästen om hur ni vill att er vigsel ska gå till och om det är så att ni har några önskemål kring det.

När det gäller begravning, så skiljer det sig en hel del från både dop och vigsel. Ofta är det en begravningsbyrå inkopplad.  Så, det ni bör göra innan en begravning är just att kontakta en begravningsbyrå. Dock går det utmärkt att ringa prästen eller församlingsexpeditionen om det är så att du har frågor som gäller begravningen. Du kanske undrar hur man gör med gravstenar eller vad som gäller vid gravsättning. Då kan du få svar av dem. I en begravning ingår lån av bårtäcke. Begravningsgudstjänster kan göras på finska eller tvåspråkiga (svenska + finska). Ni kan tillsammans med prästen bestämma ifall svenskan eller finskan ska vara dominerande språket.

Loading