Välkommen

Här hittar du information om finska kyrkans församling.

Finska kyrkan, som på finska är Suomalainen kirkko, heter formellt Fredriks kyrka. Ursprungligen var det Lilla Bollhuset. Detta är en kyrkobyggnad samt en församlingskyrka för Finska församlingen, inom Svenska kyrkan. Denna ligger i Gamla stan, Stockholm. Byggnaden som fanns innan har en mycket viktig plats i den svenska teaterhistorien. Under 1500-taket hölls det gudstjänster på finska, men då in det upplösta Svartbrödraklostrets kyrka. När klostret revs, så använde man en mängd olika kyrkor som lokal för gudstjänster. Lilla Bollhuset byggdes mellan 1648–1653 och var från början en lokal där man kunde utföra bollsporter. Mellan 1662 och 1686 användes lokalen som en slags teater. 1725 så köpte finska församlingen lokalen och renoverade och byggde om den till en kyrka, som invigdes i december samma år.

Finska församlingen

Finska församlingen, eller Tukholman Suomalainen Seurakunta, är en församling inom Svenska kyrkan. De som har rätt att tillhöra denna församling är en person som hör till Svenska kyrkan, folkbokförd i Stockholm stift, samt antingen är född i Finland, är barn till en person född i Finland, är make eller barn till en församlingsmedlem eller efterlevande till densamme. Förr kunde man bara varar medlem i denna församling om man bodde i Stockholm stad, men nu gäller hela Stockholm stift.

Finska församlingen i Stockholm är en tvåspråkig församling som hör både till Svenska kyrkan och Stockholms stift. De är dessutom en del av Kristi världsvida kyrka. Församlingen har ca 8000 medlemmar och är en icke territoriell församling.

Församlingen ger ut en egen tidning, som heter Levande stenar. Denna församlingstidning kommer ut fyra gånger per år och då i mars, maj, augusti, samt i november. Tidningen grundades redan 1967 och skickas idag ut till alla som tillhör kyrkan.

Finska kyrkan och finska församlingen har gudstjänster, familje- och barnverksamhet, ungdomsverksamhet, vuxenverksamhet, internationella arbeten, samt att de sysslar med dop, vigslar och begravningar. De har även konfirmationer.

Sverigefinsk församlingsverksamhet i Göteborg

Göteborg har en egen sverigefinsk församlingsverksamhet som är en del av Svenska kyrkans utbud i staden.  Denna församling ordnar aktiviteter i de olika församlingarna i Göteborg och de som är målgrupp är de 30 000 sverigefinländare som bor i Göteborg. Största delen av verksamheten håller till i Oscar Fredriks församlingshem/kyrka och i Sjömanskyrkan. De är även verksamma i Tuve, Angered, Bergsjön, Kortedala samt till platser som människor vill att de ska komma. Prästerna har rätt till att förrätta begravningar, dop och vigslar. Det kan ske tvåspråkigt eller bara på finska.

Loading